Mässa i Irländsk folkton
Holms kyrka,  2007 11 11
Holms och Sköns kyrkokörer och andra sångare
Catarina Larsson, Ulla Svedin
Ulf Wickberg, Mats Ottesen, Siv Högberg, Lars Åke Högberg, Ann-Kristin Färnström
Dirigent: Larissa Dmitrieva