Fotot visar Johan Erik Lidbom med hustru Sara-Märta

Andersdotter. Bilden är tagen samma år som dagboken, 1903.

Utdrag ur Johan Erik Lidboms dagbok från 1903

Nedanstående utdrag är taget från den enda dagbok som finns kvar efter Johan Erik Lidbom. Enligt uppgift skall han ha skrivit dagböcker i många år men dessa slängdes vid en bouppteckning. Jag har skrivit av den precis som Johan Erik skrev den, med stora och små bokstäver om vart annat, stavfel m m.

FEBRUARI

Söndag den 1:ta (Max) 2 gr varmt mycket snellt ver Setterberg o P Viklander kom hit och vi gick till vigge å bön å neset. mycket folk der. Så gick vi till Granells på midag. Setterberg, jag med frun, Arvid Andersson med fru, P Viklander. Och så kl 1/2 4 e.m. gick vi till Tjernsjön å bön der å skola, en hel hop från vigge och H E Blomgren och N Sundin och P Viklander och jag från Hassel och så hade vi ett velsignat bönmöte hos Viklander med vår sjuklige broder der och spisade vi qvell der kl 11va och så gick var en hem till sitt. Jag kom hem kl 2 å natten

Måndag den 2ra (Kyndelsmessodag) samma vär. jag ligger och vilar för det mesta, trött af går resan, i afton går jag ner till Viklanders, Falks. Krestin Norström var in och lånte spark till vigge.

Tisdag den 3je (Disa) 3 gr ka: å måron 3 gr varmt kl 11va snelt ver. Viklunds Lunde var her och körde boved, bant böcker, var till Granells, köpte 5 kan mjölk ister 50 öre, var å näset å bön. Setterberg med. Kom hem kl 10 e.m.

Onsdag den 4de (Ansgar) var ner och treffa påstbudet, köpte en kan sötmjölk hos Falks 25 öre, fick 3 kopp kaffe, Samma vär som i går. i qvell går jag till vigge å bön,då Nygren och Setterberg predikar, frun går till vermlands i dag och kansje till grytjen med om hon årkar.

Torsdag den 5te (Agata) Samma snälla vär. samma göra. Falk och jag gick till Vigge å bön Nygren prädika, Setterberg å Tjernsjön, vi var till Granells fick kaffe, kom hem hit kl 10

Fredag den 6te (Dorotea) på noll å måron 8 gr varmt å e.m. Falks farit till vigge efter Nygren, han skall prädika här hos Jakobssons, ofanligt fint vär, han predika väldigt och godt.

Lördag den 7de (Rickard) 3 gr varmt, snällt fint sol sydligt vär. binder böcker. frun är hos G Norbergs och bakar åt oss. Bror, Fritz binder och märdor. manda stökar, hon kom från Rännö den 4de (onsdag)

Söndag den 8de (Berta) litet snörusk å måron, på noll, gick till Lucksta kapell, hellsa på Emma, Hanna, gick till Wegdermans till qvells, hellsa P Selins. Snällt vär men en ryslig stårm å afton och natten.

Måndag den 9de (Fanny) Samma svåra stårm, 5 gr kallt å måron å vegdermans, bro. åka ner till Sundsvall till pastor Johansson med begäran få prädika. Nygren fick efven löfte derpå. rysligt kall storm i Sundsvall. åka tillbaks på bro, var in till Römans betalde en revers åt G Norberg 13:85. var in till Lind betalde 6 kr å Norberg. Låg hos vegdermans.

Tisdag den 10de (Eugenia) Bra nog lungt å hemresa från Bro, i sälskap med vegderman, Till Falks. var in till Pastor Edström, var in till Emma, Hanna, fick kaffe med dopp. Vi var in J P Jansson med tyg. träffa P Högbom, L Gradin, Joh Widmark der. Så åka till Falks, der vi gästa, kaffe och mat, var in till G Norberg fick kaffe. kom kl half 8, rengna litet å qvellen. frun låg sjuk när jag kom.

Onsdag den 11de (Yngve) Nu har vi samma rysliga storm igen, litet rengn snöslask. fritz godt till vigge med ett bref till Pre Nygren. binder böcker.

Torsdag den 12te (Evelina) 2 gr kallt, stormar på förmidagen snörusk e.m. Var till Slaktar Merta ett ärende. hon var inte hemma, var till Falks köpte en kanna mjölk. binder böcker. frun är mera skral i går, förgår låg hon, idag är hon uppe.

Fredag den 13de (Agne) 10 gr kallt å måron. Samma göra alla. frun är mera skral fast hon knogar uppe. Alf Melander till Jupdalen. i går afton var Anderson hit äfter sin post.

Lördag den 14de (Valentin) Idag fyller jag 57 (femtiosju år) Jag föddes den 14 februari 1846. i dag har vi 11 gr kallt, klart snellt solvär. jag har kapat nacken af en killing. annars binder jag böcker. i går afton var ja till vigge å bön. Nygren prädika. Litet med folk. Frun är litet kryare. Manda är stor i truten mycket. Bror binder nät, fritz en landgång. jag tänker sluta med bokbindning idag får vi se hur det går. Setterberg skall komma från Tjernsjön idag prädika hos Jakobssons.

Söndag den 15de (Sigfrid) 14 gr kallt I sälskap med Setterberg till vigge å bön å skola. Då Nygren o Setterberg prädika, var der å qvellbön, då Setterberg prädika, och Nygren for till Loböle. jag kom hem kl 10 e.m. Armen var här å skola.

Måndag den 16de (Julia) 14 gr kallt. Sluta med bokbindning. 3 årgå barntidn åt Teres Hasselqvist. börjar med monterar nät och binder rysja om qvellarna. frun är någorlunda kry. de andra samma göra.

Tisdag den 17de (Alexandra) På noll, ett litet snöur å måron. Stårm e.m. monterar nät. frun stick strumpor. Gustaf Flodin var hit till jupdaln. tog hem ett parti strumpor åt Gustaf Gulles, ett knyte åt hanna Lucksta.

Onsdag den 18de (Frida) 7 gr kallt Samma göra alla. Sigre Viberg var hit med ett lifvstyck åt frun. blåser västlig. bror, fritz går till Vigge. Skaffar mjölk. fick extra bilagan till Aftonbladet. 2 tafvlor, 2 klippföljetonger. manda var efter posten.

Torsdag den 19de (Gabriella) 2 gr varmt, godt snellt vär hela dan. monterar nät. frun spinner ull åt Granells. nu går jag till Jakobssons å bön. Edström prädika. gör en permportföljd åt Jonas Sködin.

Fredag den 20de (Hullda) Ett obeskrifvligt snellt veder.3 gr varmt klart solver. Samma göra, i går afton var det fulla Jakobssons sal med bönfolk. mest fruntimmer. Edström prädika godt. manda och jag var med.

Lördag den 21ta (Hilding) 2 gr varmt mulet, snellt vär, sydlig blåst Jag monterar nät. bror sitter här uppe en stund och binder nät. fritz sitter nere och binder landgång. Manda stökar, frun gådt till Jonjans G Norberg var in å förbifarten till vigge. Jag jorde färdig pårtföljden åt J Sjödin.

Söndag den 22ra (Martina) 3 gr varmt Solvär sval västlig blåst å e.m. I sälskap med P Viklander till tjernsjön å förmiddags bön å e.m. öres-möte kl 5 eller avskedsfest för Setterberg. en treflig sådan. jag sparka ensam hem på en timme från Viklanders till Falks, Kom hem kl å11. frakta hem böcker 4 st till E Selins 1:60 en bibel till Löfvgren 2.75. 3 årg barntid till Teres Hasselqvist 1.50 en sångbok till Manda Hasselq 40 öre.

Måndag den 23je (Torsten) 3 gr kallt mulet någorlunda lungt snällt vär. monterar nät Frun går till handlar Sörgrens till J Sködin med portföljden 1.25, fritz godt till Dalolles få pängar af Albert för bärmos 3 fjärdingar, han fick intet, frun var dit med men blef utan hon med.

Tisdag Fettisdag den 24de (Matias) 5 gr ka. snellt vär litet snörusk en stund f.m. Samma göra, frun är hemma och stickar strumpor åt Granells, de andra knogar som vanligt

Onsdag den 25te (Sigvard) 4 grader kallt, snörusk fulvär nästan hela dagen tö på e.m. monterar nät både Bror och jag. bror var efter posten fick kaffe hos G Norberg. manda håll på o skrika ijäl sig för jag tänkte kapa nacken af en killing 3 veckor gammal.

Torsdag den 26te (Torgny) 1 gr ka å måron kl 11va 8 gr varmt, snällt vär, men litet snö. Subb af gårdagens snöver. monterar nät Bror och jag. frun gådt till byn litet ont i hufvudet idag. Bror, fritz och jag skall dra potatis till Falks källare för annars äter vi upp dem, som vi skall begagna till sättpotatis. Setterberg hällsa på han är i vigge. vi var till Falks vi gesta kaffe och midag der och så hämta jag 5 kil 4 häk järn som Falk tog åt mig i går hos Norin Lucksta

Fredag den 27de (Lage) 1 gr ka å måron 7 varmt kl 11 f.m. färjade 6 st vita nät. var till Falks med en pärsäck fick kaffe af Sellma och hos An.Ers, frun snor 2 killingar och sen stickar strumpor Bror och jag monterar nät. fritz binder, landgång. Manda stickar sol tövär.

Berättelser, sagor och legender som berör släkten.
Länkar som är användbara i släktforskningen