Synpunkter och kommentarer

Har du synpunkter på webplatsen, idéer om innehållet eller kanske vill fråga om någonting? Skicka i så fall ett mail till mig.

Skriv till Kerstin:
Synpunkter på webplatsen till:

Släktforskningsplatsen är del av vår webplats www.farm.se. Tag gärna en titt på resten också!

Berättelser, sagor och legender som berör släkten.
Länkar som är användbara i släktforskningen